Определение

"Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Целеви групи:
Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки: деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; деца и лица с различни форми на зависимост; деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

Дейности в ЦСРИ:

 • Психологична подкрепа
 • Педагогическа подкрепа
 • Логопедична рехабилитация
 • Социална рехабилитация
 • Лечебна рехабилитация
 • Юридически информационни услуги
 • Ранно разпознаване на изоставане в развитието на теца
 • Работа в сензорна среда
 • Трудотерапия
 • Обучение в трудови умения и умения за самостоятелен живот
 • Арт - терапияУслуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ - гр. Ловеч можете да получите еднократно, краткосрочно или дългосрочно, в зависимост от Вашите потребности.

Заявление за ползване на социалната услуга можете да подадете при нас в Центъра или в Дирекция “Социално подпомагане ”- гр. Ловеч.

Социални услуги от „Център за социална рехабилитация и интеграция“ се предоставят след издадено направление- за деца или заповед- за възрастни, от Дирекция „Социално подпомагане“.

Можете да ни потърсите на място, по телефона или на e-mail и наш служител ще се свърже с Вас за да предложи конкретни услуги.

aдрес: гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа №16,
тел: 068/601 387, 601 277; 0876 55 25 76
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Весела Цанкова- мениджър СУ, юрист, експерт социални дейности
 2. Виргиния Вълчева- социален работник
 3. Рая Тодорова- социален работник
 4. Мария Иванова- психолог и психотерапевт
 5. Пепа Иванова- рехабилитатор
 6. Мария Цолова- логопед
 7. Рени Димитрова- трудотерапевт
 8. Кремена Косева- арт- терапевт 
1. Всеки потребител или негови роднини имат право да подават жалби в писмена или устна форма.
2. Жалби се подават до Методически ръководител на СУ – в устна или писмена форма, до Управителен съвет на СГИ- гр. Ловеч“- в писмена форма;
3. Всяка жалба се вписва в регистър за жалбите и се разглежда от Комисия по жалбите, сформирана със заповед на Мениджър СУ .
4. Срокът за разглеждане на жалба е 7 дена. Комисията изготвя доклад по случая, въз основа на който се изготвя писмен отговор до жалбоподателя.
5. Срокът, в който се уведомява жалбоподателят е 10 дни от датата на разглеждане на жалбата или по-кратък, ако обстоятелствата го изискват.
6. Несъгласия с решенията и констатациите на Комисията по жалбите могат да бъдат отправени до Методически ръководител на ЦСРИ, по установения вече ред.
7. Не се ограничават проблемите, по които могат да се подават оплаквания.
8. При повторно постъпване на жалба:
8.1. Ако се отнася до предоставяната социална услуга ЦСРИ – по жалбата се свиква Комисия по жалбите в разширен състав, плюс двама допълнителни членове, които са представители на външни институции – ДСП, Община Ловеч и др.
8.2. Комисията работи по установения по-горе ред.