Отчет за дейността


Отчет за дейността на ЦСРИ - гр. Ловеч за периода януари-декември 2014 г.

Ловеч

Наименование на организацията: СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ - ГР. ЛОВЕЧ“
Имена на лицето, което представлява организацията: Весела Цанкова
Седалище и адрес на организацията: Гр. Ловеч, 5500, ул. Тодор Каблешков №61
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Град (село):  
П.К.: 5550
Ул.: Ул. Тодор Каблешков №61
Тел. код на нас. място: 068
Телефон: 602 928
E- mail /web sait/: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.sgilovech.comОписание на услугите, които се предоставят:Наименование на услугата: „Център за обществена подкрепа“ - гр. Ловеч.
Точен адрес на предоставяната услуга: (област, град/село, ул. №) гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа №16 - трудов и арттерапевтичен център, консултативни кабинети, бл. Вароша, партерен етаж.
Телефон /E- mail: 068/ 601 387, 0876 55 25 71, 0876 55 25 76 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакт: Весела Цанкова
Капацитет на услугата: 25
Целеви групи:
  • деца с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми, девиантно поведение и нарушения в развитието;
  • деца жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
  • възрастова група от 0 до 18 г.
Общ брой деца, ползвали услугата през 2014: От тях: 66
- брой деца, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение: 39
- брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД: 0
Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2014 г.: От тях: 39
- брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП: 0 -. Няма направления за родителите
- брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП: 0 -. Няма заповеди за родителите
- брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД: 25 – проведени еднократни консултации при специалисти на родители.
Общ брой потребители на услугата (всички клиенти през годината ): 66
Общ брой случаи, по които е работено през годината: От тях: 66
- брой затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради изтичане на срока за работа с клиента: 27
- затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради отказ на клиента да сътрудничи: 0
- брой затворени/ приключени случаи през 2014 г. с положителен ефект: От тях: 27
- работата е довела до отпадане на риска за детето 26
- работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето 1 – детето беше насочено за ранно разпознаване и се оказа, че детето е физически и психически здраво
- друго / моля, опишете/  
Провеждани ли са през 2014 г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата: (моля, подчертайте верния отговоря и пояснете) а) да / вътрешно начално обучение на всички служители, което обхвана Методика за предоставяне на социалнат услуга, вътрешни правила и процедури при предоставянето на социалнта услуга. Правила за документооборот. Обмяна на опит с ЦОП- В. Търново Участие в работна среща по проект „Подкрепа“ на ДАЗД в гр. Троян
Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата: (моля, подчертайте верния отговоря и пояснете) а) да / ежемесечно са провеждани групови и индивидуални супервизии- 3 бр. групови супервизии, 12 индивидуални супервизии- 7 обхванати специалисти- 1 управител, социален работник- 2 лица, психолог- 3 лица, 1 сътрудник социални дейности. Обмяна на опит с ЦСРИ- Велико ТърновоДата на съставяне: 23.03.2015 г.