Да мотивира отделните личности да намерят ресурс у себе си и подобрят живота си и този на хората около тях - тук в България, като се информират, развиват, работят и вземат участие при обсъждане и вземане на решения по въпроси, които засягат живота им.

Прочети още...

Качеството ни на живот, на нас и на нашите деца, може да се подобри само, когато ние - настоящото работоспособно поколение, поемем отговорност за промените или липсата на такива в средата, времето и обстоятелствата, при които живеем. Формирането на гражданско общество изисква толерантни, активни и отговорни личности, които да имат силата и устойчивостта категорично да заявят и отстоят своята позиция.

Прочети още...

Основни цели на организацията са:

  1. Създаване на предпоставки за развитие на гражданско общество и подобряване условията на живот, чрез извършване на нарочни дейности в областта на: социални дейности; реализация на трудова заетост; образование и култура; здравна култура и образование; туризъм и спорт; екология;
  2. Развитието на гражданското образование и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността, включително и чрез доброволчество;
Прочети още...

Весела Цанкова - Председател на УС - Образование: Магистър – юрист; бакалавър - социални дейности; Kвалификации и компетенции: Изготвяне на стратегически документи, Управление на социални услуги, Управление на проекти и дейности; Стартиране на социално предприемачество; Провеждане на тренинги и обучения на деца и възрастни; Консултант - юрист;

Прочети още...

Сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ е учредено през 2013 г. и в Екипа си включва множество специалисти и професионалисти, в това число:

Прочети още...