Проведе се обучителен лагер, с цел развитие на Младежка банка- Ловеч.

На 16 и 17 юли 2019г. в село Сливек, община Ловеч, се проведе обучителен лагер с цел развитие на Младежка банка- Ловеч. 
Участие в лагера взеха младежи от 4 ловешки училища на възраст от 13 до 17 години. Целта на лагера беше провеждане на надграждащо обучение на младите хора, което да им даде знания и умения за писане, реализиране, оценка и мониторинг на младежките проекти, които Младежка банка- Ловеч финансира ежегодно. По време на лагерът се проведе и процедура по оценка на младежки проекти, като до края на 2019г. предстои да бъдат финансирани два младежки проекта. 
Обучението се реализира и в изпълнение на План за младежки дейности към Община Ловеч 2019г.