Младежи от града ще усвоят умения и практики за оцеляване сред природата.

На 19 и 20 май 2017г. ще се проведе пътуване сред природата по проект "Оцеляване сред природата- умения и практики". Проектът е на ученици от 8 ми клас на ПЕГ "Екзарх Йосиф I" и е втория финсниран от Младежка банка- Ловеч. Проектът предвижда ученици на възраст от 12 до 16г. да участват в поход, като проведат игри за оцеляване, по време на пътуване сред природата и опознаване на местни туристически маршрути.

Прочети още...

Игри и забавления за малки и големи, предлага проект "Първи юни в една седмица"

Предстои стартът на първият проект, финансиран от Младежка банка- Ловеч- "Първи юни в една седмица!".
Проектът стартира на 25 май 2017г. с игри за малки и големи, които ще се проведат на площад "Екзарх Йосиф I", гр. Ловеч. Награди за най- активните участници и най- добрите в игрите сред тях, ще се връчват на 1 ви юни- денят на детето, като са предвидени много изненади.

Прочети още...

Четири проектни предложения са подадени в първият конкурс за финансиране на младежки проекти, обявен от Младежка банка- Ловеч.

Четири проектни предложения са подадени за финансиране от Младежка банка- Ловеч, в рамките на първият конкурс за набиране на проекти от деца и младежи от Община Ловеч. След проведена оценка на подадените проектни предложения от Комисия, сформирана от младежите към Младежка банка- Ловеч, допуснати за финансиране са три от подадените проектни предложения.

Прочети още...

Обявен е първи конкурс на Младежка банка- Ловеч за финансиране на младежки проекти

Младежка банка- Ловеч обяви своя първи конкурс за набиране на младежки проекти през 2017г. В конкурса могат да кандидатстват младежки организации и/или неформални групи на деца и младежи до 26г., които живеят, учат или работят в община Ловеч. Ако участниците са неформална група, то тя трябва да се състои от най- малко трима участника, като единият да е пълнолетен. В случай, че тримата участника са непълнолетни, то следва да бъдат подкрепени от пълнолетно лице- техен учител, родител или приятел. През 2017г. Младежка банка- Ловеч ще подкрепи проектни идеи, които са свързани с приоритетите на Младежка банка Ловеч за 2017г., а именно: спортни дейности; доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск; творчески дейности и дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна дейност;

Прочети още...

"За училище без страх" се обединиха община, НПО и над 1100 деца от три училища и едно детско заведение в Община Ловеч

„За училище без страх“ обединиха усилията си Местната комисия за борба с противообществени прояви към Община Ловеч и сдружение “Граждански инициативи– гр. Ловеч” на 22.02.2017г. Кампанията обхвана над 1100 деца на община Ловеч. Към кампанията се присъединиха ОУ "Христо Никифоров"- Ловеч, ПЕГ "Екзарх Йосиф I"- Ловеч, ОУ "Васил Левски"- Малиново, ДГ “Зора”, които заедно със своите ученици проведоха редица инициативи, чрез които всяко дете изрази своята позиция и подкрепа за позитивната и толерантна среда в училище. Във връзка с кампанията бяха осигурени розови фланелки с послание „Училище без страх“ и розови балони, които бяха раздадени на участниците. 

Прочети още...

Над 1100 деца от Ловеч с послание "Училище без страх", на световния ден за борба с тормоза в училище.

На 22 февруари 2017г. сдружение “Граждански инициативи– гр. Ловеч”, в партньорство с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Ловеч, ще подкрепи реализацията на Деня на розовата фланелка през 2017г. с кампания, която е насочена към над 1100 деца на община Ловеч.

Прочети още...

Проведе се работилница за деца, настанени в приемни семейства, по случай предстоящия празник "Баба Марта".

"Център за социална рехабилитация и интеграция"- гр. Ловеч организира работилница за мартенички за деца и приемни родители. Работилницата се превръща в традиционна за партньорите сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" и екипа по приемна грижа към Община Ловеч.

С много радост и креативни идеи децата и техните родители сътвориха красиви мартенички, с които ще зарадват своите приятели на предстоящия празник.

Арт- работилниците, по повод празника на Баба Марта, ще продължат до края на месеца, като участие в тях ще вземат

Прочети още...

Младежка банка- Ловеч проведе акция за набиране на дарения за финансиране на проекти на деца и младежи от Община Ловеч.

Младежка банка- Ловеч проведе акция за набиране на дарения за финансиране на проекти на деца и младежи от Община Ловеч. Участие в акцията взеха деца от ПЕГ "Екзарх Йосиф I", Природо- математическа гимназия, ВГВМ "Проф. д-р Димитър Димов", СОУ "Климент Охридски", ПГИТУ- гр. Ловеч. Над 200 балона, 200 валентинки и 200 зарезанки подариха от Младежка банка- Ловеч на своите съграждани, по случай 14 февруари- денят на любовта и виното.

Прочети още...

Публикуван е анализ на обратната връзка за определяне на приоритетни направления за финансиране на проекти от Младежка банка- Ловеч през 2017 г.

Анализ на обратната връзка за определяне на приоритетни направления за финансиране на проекти от Младежка банка- Ловеч през 2017 г. е публикуван на интернет страницата на сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч", раздел Ресурси/Презентации. В анализът  на обратната връзка е отразено мнението на над 300 анкетираните деца и младежи от Община Ловеч. Предстои на база изготвеният анализ да се определят приоритетните направления за финансиране, което ще стане с решение на децата и младежите от състава й.

Прочети още...

Проведе се въвеждащо обучение за нови членове на Младежка банка- Ловеч.

Проведе се въвеждащо обучение за нови членове на Младежка банка- Ловеч. Желаещите да се включат в състава на организацията са ученици от ПЕГ "Екзарх Йосиф I ", ПГВМ "Проф. д-р Димитър Димов", ОУ "Д. Димов" и СОУ "Климент Охридски", гр. Ловеч.

Осемнадесет деца и младежи се включиха във въвеждащото обучение, което се проведе на 27 и 28 януари 2017г. 
С обновен състав Младежка банка- Ловеч подготвя първата своя акция за популяризиране на дейността си и набиране на дарения. Акцията ще се проведе на 14 февруари и ще поднесе изненада за нашите съграждани в деня на влюбените и на виното на центъра на града ни.

Прочети още...