Проведе се информационна кампания и обучение по проект "Право на детство"

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" проведе информационни срещи и двудневно обучение на деца и родители от общинатав рамките на проект „Право на детство“.

Прочети още...

Предстоят обучения и обществен форум по проект "Право на детство"

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ организира обучения за правата на детето и превенция на ранните бракове

Прочети още...

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ взе участие в публична конференция „Социалното предприемачество в България: добри практики и образователни перспективи“.

Публична конференция „Социалното предприемачество в България: добри практики и образователни перспективи“ се проведе на 15 и 16 април 2016г. от департамент „Философия и социология“, МП „Социално предприемачество“, към Нов български университет.

В първия еднодневен панел бяха представени основните национални и европейски политики (от представители на МТСП, МИ и националните агенции) и най-вече добрите практики на социално предприемачество в България (представители на успешни предприятия и НПО). На втория ден в полудневен панел  се обсъдиха перспективите пред развитието от социалното предприемачество в България и най-вече нуждите и спецификите от специализирано образование в тази област.

Събитието имаше за цел да представи добрите практики в сферата на социалното предприемачество в България, да създаде работещи връзки между социални предприемачи, преподаватели, студенти и други представители на държавните и образователни институции, както и да обсъди нуждите и перспективите за образование в тази нова, но бързо развиваща се област.

В рамките на конференцията сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ представи презентация на тема: „Социалното предприемачество като перспектива пред доставчиците на социални услуги в България“.

Повече информация и презентации на преподаватели, студенти и участници можете да намерите на http://www.news.nbu.bg/. и https://www.youtube.com/watch?v=USnNlQPcsN8

 

 

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч връчи награди на социални работници, по случай Световния ден на социалната работа

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ отбеляза световния ден на социалната работа с официално събитие на 15 март 2016г. Събитието стартира със заключителен форум по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“ и продължи с официална вечеря, на която официален гост беше г-н Венцислав Христов- заместник-кмет на Община Ловеч.

„Важно да осъзнаем, че понякога бездействието носи повече вреда от действието, че колективната отговорност може да е равна на безотговорност… Всички ние хора, институции, организации и общество е необходимо да подхващаме нови инициативи за преодоляване неравнопоставеността и подкрепяме децата и лицата с увреждания, в процеса на тяхното личностно израстване, като възприемаме себе си, като източник за случването на тази промяна.“- с тези думи г-жа Весела Цанкова- председател на Управителния съвет на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, посрещна гостите на събитието- служители на резидентни социални услуги, институции и неправителствени организации.

По случай професионалният празник на социалните работници сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ излъчи номинации и награди служители от „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“ за деца и лица с увреждания към Община Ловеч.

По номинации на служителите на „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“ бяха наградени: Теменуга Грозкова- категория „Чувство за хумор в процеса на работа“,  Митка Блажева- категория „Организационни умения“,  Силвия Дрошева- категория „Творчески умения“, Иван Тимотеев- категория „Ред и уважение“, Звезда Димитрова- категория „Хуманна работа“, Йорданка Колева- в категория „Гъвкавост и иновативност“.

По номинации на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ бяха наградени: Ива Христова- категория „Чувство за хумор в процеса на работа“, Лидия Добрева- „Организационни умения“, Веселина Гатева- категория „Творчески умения“, Татяна Георгиева- категория „Ред и уважение“, Наталия Христова- категория „Хуманна работа“ и Емине Мехмедова в категория „Гъвкавост и иновативност“.

Специална награда получиха служителите на „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“, управлявани от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, в категория „Най- задружен и бързоразвиващ се екип“.

Номинациите на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ бяха излъчени след изпълнение на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хора с увреждания, изведени от институции“, при изпълнението на който сдружението обучи четиридесет служители на "Центрове за настаняване от семеен тип" и "Защитено жилище" за деца и лица с увреждания към Община Ловеч, по Модел за хуманна социална работа, съобразен с Конвенция за правата на хората с увреждания. При изпълнението на проекта бяха привлечени всички заинтересовани страни, с оглед популяризиране Конвенция за правата на хората с увреждания и беше осигурена шестмесечна съпътстваща подкрепа по приложение на Модел за хуманна социална работа в „Центровете за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“ за деца и лица с увреждания.

Г-жа Весела Цанкова- изказва благодарност на Община Ловеч за доброто сътрудничество и взаимодействие, в резултат на което усилията за подобряване качеството на живот на децата и младежите, изведени от институции през 2014г., вече дават положителни резултати.

  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

www.ngogrants.bg

Днес отбелязваме Деня на социалния работник

 

Днес, 15 март 2016г., отбелязваме Световния ден на социалната работа. Всеки трети вторник на месец март се дава почит и уважение към една непопулярна професия в България. Професия, която често бива омаловажавана и дори пренебрегвана- професията на социалния работник.

Социалният работник е този, който ежедневно се сблъсква с трагедията и мъката на хората. Той е този, който трябва да работи за спазването на човешките права, работейки сред най-бедните и неоправданите. И макар нелесна, професията на българския социален работник е най-ниско платената сред помагащите професии, учители, лекари, здравни работници и т.н., но от него се очакват чудеса – да застава наравно с полицая при операции и издирвания, да защитава правата на децата пред съда, да разплита конфликти и да бъде посредник сред враждуващи съседи, родители или дори цели общности. Социалният работник работи в най-голямата бедност и мизерия с хората, които живеят в институции, затворите, махали, отдалечени села и често е обект на агресия и враждебност.

По случай днешният професионален празник да пожелаем на всички социални работници и служители, ангажирани в социалния сектор, повече професионални успехи и удовлетвореност и не на последно място- уважение и признание за труда им.

 

Световен ден против тормоза в училище 24.02.2016г.

Световният ден против тормоза в училище, известен като "Ден на розовата фланелка", се отбелязва всяка последна сряда на февруари. На този ден участниците са помолени да носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.

Всичко започва като протест срещу инцидент станал в училище в канадска провинция Нова Скотия. Това събитие е организирано от двама ученици - Дейвид Шепърт и Травис Прайс. При откриване на учебната година през септември 2007г. в тяхното училище група от по-голeмите ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище с розово поло. На следващият ден тези двама ученици са решили да се организират да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното момче. Тази тяхна инициатива бързо става популярна и сред учениците от други училища.

Нека и ние подкрепим тази инициатива, да покажем, че не искаме тормоза да съществува в нашето училище.

Нека всички на 24.02.2016г (сряда) да бъдем облечени в розово.

 

  

Работилница на баба Марта

"Център за социална рехабилитация и интеграция"- гр. Ловеч откри "Работилница на баба Марта", в която деца и младежи с увреждания изработват прекрасни мартенички за своите близки, приятели и за всички, които пожелаят да украсят празника си с техните изделия.

В Центъра те изработват всичко, което е необходимо за качествено изделие, от опаковките до етикетите на мартеничките.

Тази година в подкрепа на нашите деца и младежи с увреждания, мартеничките ни се разпространяват на място в Трудовия център, с адрес: гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа Ν 16, в цветарски павилион на ЕТ "Маги- Петър Петров", на ъгъла на ул. Александър Стамболийски и бул. България, до ресторант Чепика, и във фризьорски салон на Снежана Розинова, в общежитие "Иванка Дачева", гр. Ловеч. Всеки който желае да ни подкрепи може да посети посочените обекти. 

Изработването на мартеничките е част от трудо- и арт- терапията на децата за да придобият и усвоят полезни и необходими за тях умения.

Предварително благодарим за Вашата подкрепа!

    

Проведе се Кръгла маса между заинтересованите страни, по приложението на чл. 12 от Конвенция за правата на хората с увреждания

                   

На 27. 01.2016г. в гр. Ловеч, сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" проведе Кръгла маса между заинтересованите страни, по приложението на чл. 12 от Конвенция за правата на хората с увреждания.

Участие в събитието взеха представители на Общинска администрация- гр. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ловеч, неправителствени организации, управители, социални работници и служители на „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи, включително с увреждания, „Дневен център“ за деца и възрастни с увреждания, „Дневен център“ за възрастни с психични заболявания, „Защитени жилища“ за младежи и възрастни хора с увреждания, както и младежи и възрастни хора с увреждания, потребители на „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитени жилища“.

На „кръглата маса“ се представиха основни положения от Конвенцията за правата за хората с увреждания и по специално чл. 12, който касае дееспособността на хората с увреждания и правото им на равнопоставеност в правният мир. Обсъдени бяха тенденциите за предстоящото изменение на нормативната база, така че тя да е в съответствие с Конвенцията, както и необходимите промени, които трябва да се случат в обществените нагласи и в нагласите на лицата, полагащи грижи за децата и лицата с увреждания. Разгледаха се и конкретни казуси на настойничество над деца и лица с увреждания, идентифицираха се подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равни права на хората с увреждания, в рамките на резидентните услуги, на територията на Община Ловеч

 

          

 

Събитието се проведе в рамките на проект "Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции", който се финансира по програма за подкрепа на на НПО в България по финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

  

http: www.ngogrants.bg

Потребители на Център за трудови занимания към ЦСРИ ще презентират своите коледни изделия на Коледният базар в гр. Ловеч

От 14 до 18 декември потребители на Център за трудови занимания към ЦСРИ ще презентират своите коледни изделия на Коледният базар в гр. Ловеч.

Участието в базара е традиционно и дългоочаквано за потребителите на Трудовият център, които презентират пред местната общност и гостите на града своите умения и изработени изделия.

Всеки, който желае да се наслади на изработената от нашите потребители коледна украса може да посети нашата маса на Коледният базар, която ще е разположена на площад "Екзарх Йосиф I", между сградата на общината и Дом "Преслав", в периода от 14.12.2015г. до 18.12.2015г. 

Очакваме Ви с нетърпение!

Повече информация за дейността на "Център за социална рехабилитация и интеграция"- рг. Ловеч можете да намерите в секция Дейности/Социални услуги.

"Център за социална рехабилитация и интеграция"- гр. Ловеч кани всички свои потребители на Коледна работилница с почерпка.

На 17 декември 2015г. "Център за социална рехабилитация и интеграция"- гр. Ловеч кани всички свои потребители на Коледна работилница с почерпка.

В рамките на денят ще се проведат три коледни работилници, организирани в групи- от 9,30ч. до 12,00ч. групата на младежи и възрастни потребители, от 14,00ч. до 15,30ч. група за деца от "Центрове за настаняване от семеен тип" и от 16,00ч. до 17,30ч.- група на деца и родители, посещаващи консултативни кабинети към "Център за социална рехабилитация и интеграция".

За настроението на своите потребители екипа на ЦСРИ е подготвил коледна почерпка с изненади, с които ще се създаде настроение за предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

Екипът на "Център за социална рехабилитация и интеграция"- гр. Ловеч изказва своите благодарности на своите потребители, колеги и приятели, с помощта и всеотдайността, на които успяхме заедно да създадем една позитивна, развиваща и приятелска среда за работа и подкрепа на своите потребители.

Пожелаваме на всички Вас крепко здраве, обич и приятелство, с които да посрещнем предстоящите Коледни и Новогодишни празници!