„Младежка банка“- Ловеч взе участие в летния лагер на Младежките банки

„Младежка банка“- Ловеч взе участие в летния лагер на Младежките банки, организиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Прочети още...

„МЛАДЕЖКА БАНКА“- ЛОВЕЧ ТЪРСИ СВОИТЕ ЛИДЕРИ

 

Ако ти си млад и инициативен, на възраст от 14 до 25 години, живееш, учиш или работиш в община Ловеч, ако искаш да промениш света около теб и да работиш за тази промяна, заедно със съмишленици и приятели, ние ти предлагаме да станеш част от екипа на „Младежка банка“- Ловеч и да се реализираш като младежки лидер в нашата общност.

 Какво е „Младежка банка“?

Младежката банка е уникален метод на въвличане на млади хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на финансови средства, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

Прочети още...

Кръгла маса за ролята на местната власт в социалната икономиката се състоя в Ловеч.

Сдружение „Граждански инициативи“- гр. Ловеч участва с презентация на Кръгла маса за ролята на местната власт в социалната икономиката, която се състоя в Ловеч на 4 юли 2016 г. 

Домакини на срещата бяха Икономическият и социален съвет /ИСС/ на България и община Ловеч в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика /МТСП/.

Кметът Корнелия Маринова сподели, че в най-голямата в областта община са представени  доста правно-организационни форми. Работят както юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества, които се доближават до схващането за социално предприятие, така и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Общата картина от осемте общини обаче е разнородна, като с най-много инициативи се отличават Ловеч и Троян, сподели Маринова.

Прочети още...

Институции се срещнаха на форум за превенция на ранните бракове.

На 20.05.2016г. от 13,30ч.в залата на Домашен социален патронаж- гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, бл. Вароша, се проведе обществен форум по проект „Право на детство“.

На форума присъстваха представители на Община Ловеч, Регионална дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ловеч, Районна прокуратура- Ловеч, кметство с. Славяни, Комисия за защита от дискриминация, Дирекция „Бюро по труда“- Ловеч, СОУ „Панайот Пипков“, социални услуги от община Ловеч и граждани.

Прочети още...

Създаде се Обществен съвет за превенция и защита от домашно насилие в Община Ловеч.

Създаде се Обществен съвет за превенция и защита от домашно насилие в Община Ловеч, общото събрание бе вчера, 19 май 2015 г.

Да направим такъв съвет обещахме на конференция с участието на евродепутата Мария Габриел в края на февруари, която бе  част от националната кампания „Насилието над жените: да отворим очи и нарушим мълчанието!“.

Прочети още...

Проведе се информационна кампания и обучение по проект "Право на детство"

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" проведе информационни срещи и двудневно обучение на деца и родители от общинатав рамките на проект „Право на детство“.

Прочети още...

Предстоят обучения и обществен форум по проект "Право на детство"

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ организира обучения за правата на детето и превенция на ранните бракове

Прочети още...

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ взе участие в публична конференция „Социалното предприемачество в България: добри практики и образователни перспективи“.

Публична конференция „Социалното предприемачество в България: добри практики и образователни перспективи“ се проведе на 15 и 16 април 2016г. от департамент „Философия и социология“, МП „Социално предприемачество“, към Нов български университет.

В първия еднодневен панел бяха представени основните национални и европейски политики (от представители на МТСП, МИ и националните агенции) и най-вече добрите практики на социално предприемачество в България (представители на успешни предприятия и НПО). На втория ден в полудневен панел  се обсъдиха перспективите пред развитието от социалното предприемачество в България и най-вече нуждите и спецификите от специализирано образование в тази област.

Събитието имаше за цел да представи добрите практики в сферата на социалното предприемачество в България, да създаде работещи връзки между социални предприемачи, преподаватели, студенти и други представители на държавните и образователни институции, както и да обсъди нуждите и перспективите за образование в тази нова, но бързо развиваща се област.

В рамките на конференцията сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ представи презентация на тема: „Социалното предприемачество като перспектива пред доставчиците на социални услуги в България“.

Повече информация и презентации на преподаватели, студенти и участници можете да намерите на http://www.news.nbu.bg/. и https://www.youtube.com/watch?v=USnNlQPcsN8

 

 

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч връчи награди на социални работници, по случай Световния ден на социалната работа

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ отбеляза световния ден на социалната работа с официално събитие на 15 март 2016г. Събитието стартира със заключителен форум по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“ и продължи с официална вечеря, на която официален гост беше г-н Венцислав Христов- заместник-кмет на Община Ловеч.

„Важно да осъзнаем, че понякога бездействието носи повече вреда от действието, че колективната отговорност може да е равна на безотговорност… Всички ние хора, институции, организации и общество е необходимо да подхващаме нови инициативи за преодоляване неравнопоставеността и подкрепяме децата и лицата с увреждания, в процеса на тяхното личностно израстване, като възприемаме себе си, като източник за случването на тази промяна.“- с тези думи г-жа Весела Цанкова- председател на Управителния съвет на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, посрещна гостите на събитието- служители на резидентни социални услуги, институции и неправителствени организации.

По случай професионалният празник на социалните работници сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ излъчи номинации и награди служители от „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“ за деца и лица с увреждания към Община Ловеч.

По номинации на служителите на „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“ бяха наградени: Теменуга Грозкова- категория „Чувство за хумор в процеса на работа“,  Митка Блажева- категория „Организационни умения“,  Силвия Дрошева- категория „Творчески умения“, Иван Тимотеев- категория „Ред и уважение“, Звезда Димитрова- категория „Хуманна работа“, Йорданка Колева- в категория „Гъвкавост и иновативност“.

По номинации на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ бяха наградени: Ива Христова- категория „Чувство за хумор в процеса на работа“, Лидия Добрева- „Организационни умения“, Веселина Гатева- категория „Творчески умения“, Татяна Георгиева- категория „Ред и уважение“, Наталия Христова- категория „Хуманна работа“ и Емине Мехмедова в категория „Гъвкавост и иновативност“.

Специална награда получиха служителите на „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“, управлявани от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, в категория „Най- задружен и бързоразвиващ се екип“.

Номинациите на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ бяха излъчени след изпълнение на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хора с увреждания, изведени от институции“, при изпълнението на който сдружението обучи четиридесет служители на "Центрове за настаняване от семеен тип" и "Защитено жилище" за деца и лица с увреждания към Община Ловеч, по Модел за хуманна социална работа, съобразен с Конвенция за правата на хората с увреждания. При изпълнението на проекта бяха привлечени всички заинтересовани страни, с оглед популяризиране Конвенция за правата на хората с увреждания и беше осигурена шестмесечна съпътстваща подкрепа по приложение на Модел за хуманна социална работа в „Центровете за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“ за деца и лица с увреждания.

Г-жа Весела Цанкова- изказва благодарност на Община Ловеч за доброто сътрудничество и взаимодействие, в резултат на което усилията за подобряване качеството на живот на децата и младежите, изведени от институции през 2014г., вече дават положителни резултати.

  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

www.ngogrants.bg

Днес отбелязваме Деня на социалния работник

 

Днес, 15 март 2016г., отбелязваме Световния ден на социалната работа. Всеки трети вторник на месец март се дава почит и уважение към една непопулярна професия в България. Професия, която често бива омаловажавана и дори пренебрегвана- професията на социалния работник.

Социалният работник е този, който ежедневно се сблъсква с трагедията и мъката на хората. Той е този, който трябва да работи за спазването на човешките права, работейки сред най-бедните и неоправданите. И макар нелесна, професията на българския социален работник е най-ниско платената сред помагащите професии, учители, лекари, здравни работници и т.н., но от него се очакват чудеса – да застава наравно с полицая при операции и издирвания, да защитава правата на децата пред съда, да разплита конфликти и да бъде посредник сред враждуващи съседи, родители или дори цели общности. Социалният работник работи в най-голямата бедност и мизерия с хората, които живеят в институции, затворите, махали, отдалечени села и често е обект на агресия и враждебност.

По случай днешният професионален празник да пожелаем на всички социални работници и служители, ангажирани в социалния сектор, повече професионални успехи и удовлетвореност и не на последно място- уважение и признание за труда им.