Доброволческа акция на SAP България и сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“

 

 

       

Доброволци от SAP България- дъщерно дружество на световния софтуерен лидер SAP SE и сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ оказаха подкрепа на самотни възрастни жители от с. Йоглав, община Ловеч.

На 23 октомври 2015г. доброволците посетиха домовете на четири възрастни жени и им оказаха помощ при цепенето и нареждане на дърва за огрев, почистиха градините им и ги подготвиха за зимата.

Акцията е част от политиката за социална отговорност на SAP България и сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“.

 

На 30 октомври 2015г. ще се проведе следваща доброволческа акция в с. Брестово, община Ловеч.

 

Обучение по Първа долекарска помощ

           На 26.10.2015г. доброволци към Български младежки червен кръст - Ловеч проведоха обучение по Първа долекарска помощ на деца и младежи с увреждания, потребители на Център за социална рехабилитация и интеграция- гр. Ловеч. Обучението беше насочено към усвояване на теоретични познания за видовете рани, счупвания, изгаряния, ухапвания от пчела, оса и змии и практически умения за направа на превръзка. Участие в обучението взеха и деца, настанени в "Центрове за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания и деца от общността. 

Проведе се второто обучение на служители от "Центрове за настаняване от семеен тип" и "Защитено жилище" за деца и лица с увреждания- гр. Ловеч по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“.

От 08 до 10 октомври 2015г. в гр. Априлци се проведе второто от четирите предвидени обучения по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“.

Участие в първите две обучения взеха управители, социални работници и детегледачи от „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“- гр. Ловеч. В рамките на проект Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“ ще бъдат обучени  всички 40 служители от новоразкритите през 2014г. социалните услуги от резидентен тип, за деца и лица с увреждания в община Ловеч. Обученията обхващат основни моменти по Конвенция за правата на хората с увреждания, разгледат правата, целите и дейностите през подходите на хуманната социална работа и са насочени към повишаване качеството на живот на децата и младежите, изведени от институции през 2014г. Основна цел на обученията е внедряване на разработеният от фондация „Де Пасарел България", Модел за хуманна социална работа, ориентиран към правата на хората с увреждания. Моделът е разработен по проект „Човешки права и качество на живот на хората с увреждания“, 1-ви конкурс за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014г.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014),

 

 

 www.ngogrants.bg

Проведе се първото от четирите предвидени обучения по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“

От 17 до 19 септември 2015г. в гр. Априлци се проведе първото от четирите предвидени обучения по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“.

Обученията са насочени към повишаване качеството на живот на децата и младежите, настанени в „Центрове за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“, изведени от институции през 2014г. Основна цел на обученията е внедряване на разработеният от фондация „Де Пасарел България", Модел за хуманна социална работа, ориентиран към правата на хората с увреждания. Моделът е разработен по проект „Човешки права и качество на живот на хората с увреждания“, 1-ви конкурс за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014г.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014),

 

www.ngogrants.bg

Акция: "Убий скоростта, спаси дете!"

От 7 до 10 септември 2015г. в акция „Убий скоростта, спаси дете!“, сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, Областен съвет на Български червен кръст- Ловеч, със съдействието на "Пътна полиция"- гр. Ловеч, се обърнаха към гражданите с призив „Да пазим децата на пътя! Животът е с предимство!
Повод за инициативата са зачестилите случаи на загинали деца по пътищата на България, в частност и в община Ловеч.
Инициаторите разпространиха стикери, които се залепват на автомобилите, значки за раниците на учениците, както и информационни брошури за всички.
В първата част на акцията „Пътна полиция“- гр. Ловеч спира шофьори на леки автомобили, които бяха информирани от доброволци към Областен съвет на Български червен кръст- Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" за целите на кампанията, а на 10 септември 2015г., със съдействието
на ДАИ- гр. Ловеч се проведе интерактивен обучителен модул за деца и младежи, като на сцената на площад „Тодор Кирков“ се разиграха примерни ситуации на правилно и неправилно движение по пътищата за пешеходци, шофьори, велосипедисти и деца.

  

     

Доброволчество и подкрепа за социално слаби лица в община Ловеч.

Юноши, настанени в „Центрове за настаняване от семеен тип“, участват ежеседмично като доброволци при приготвяне храна за социално слаби жители на община Ловеч. Индивидуалната доброволческа работа в "Кухня за социално слаби хора" към Ловчанската митрополия се провежда с цел подобряване на социалните умения, повишаване на самоувереността, осигуряване на здравословно емоционално развитие и съпричастност към по- слабите в общността, преосмисляне на целите и интересите на юношите и подготовка за самостоятелен живот. Доброволческите дейности се организира и подкрепя от социални работници към „Център за обществена подкрепа- гр. Ловеч“ и Ловчанска митрополия.

Потребители на Център за трудови занимания- Ловеч дариха разделители за книги на Регионална библиотека "Беньо Цонев"- гр. Ловеч

Сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч” е един 27-те допуснати участници до Акселератора на конкурса за социални предприемачи на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change - ПРОМЯНАТА 2015г.

Сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч” е един 27-те допуснати участници до Акселератора на конкурса за социални предприемачи на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change - ПРОМЯНАТА 2015. Представител на сдружението взе участие в индивидуални консултации и специализирано бизнес обучение. През месец септември предстои да се доразвие проектното предложение, с което да се продължи напред в конкурса.

Прочети още...

Информационен семинар по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“

На 05.08.2015г. сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч” проведе информационен семинар в рамките на Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“. Участие в семинара взеха представители на местни институции, социални услуги и граждани на гр. Ловеч.

Прочети още...

Семинар „Мястото на социалното предприемачество в ЦСРИ“ в Ловеч

На 7 юли 2015 г. в гр. Ловеч се проведе семинар на тема "Мястото на социалното предприемачество в Центровете за социална рехабилитация и интеграция". Семинарът е част от богатата годишна програма на Национален алианс за социална отговорност и се организира от НАСО съвместно с представителството на НАСО в гр. Ловеч - Сдружение "Граждански инициативи". Социалното предприемачество и политиките за стимулиране и развитие на социалната икономика в България са сред приоритетни теми, по които НАСО работи активно.

Прочети още...