Подобряване на ефективността и ефикасността на социалните услуги ЦОП, ЦСРИ и НЖ, управлявани от СГИ- гр. Ловеч

На 18.07.2019г. е подписан договор между сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" и Фонд "Социална закрила" за изпълнение и финансиране на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“.

Проектът е на стойност 29 504 лв. /двадесет и девет хиляди 504 лева/ с осигурено финансиране от Фонд „Социална закрила“ в размер на 26 553,96 лв. и съфинансиране от страна на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ в размер на 2950,44 лв.

Основна цел на проекта е да се подобри ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“.

Проектът включва Дейност 1 „Организация и управление на проекта, публичност и визуализация“ и Дейност 2 „Избор на изпълнител, доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването.“

Планираното обзавеждане и оборудване за повишаване ефективността и ефикасността на предоставяните социални услуги- ЦОП, ЦСРИ и НЖ, включва:

  1. Осигуряване на съвременни и икономични климатици за помещенията на ЦСРИ.
  2. Обзавеждане и оборудване за кухненския кът в ЦСРИ
  3. Оборудване за арт- ателие и офис кът на ЦСРИ
  4. Осигуряване на съвременно и необходимо оборудване за „Наблюдавано жилище“
  5. Осигуряване на съвременни и икономични климатици за помещенията на ЦОП.
  6. Осигуряване на приветливи, удобни и съвременни мебели и оборудване за потребители на ЦОП, ползващи подкрепа.

Срокът за изпълнение на проекта е от 19.07.2019г. до 19.10.2019г.

С изпълнението на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“ ще повишим качеството и ефективността на управляваните от нас социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“.