"Право на детство"

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ се присъедини към изпълнението на Кампанията „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ"

Прочети още...

Червен домат нов занаят!

Програма за трудотерапия и обучение в трудови умения към център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Ловеч. Основни цели: Провеждане на разнообразна по вид трудотерапия, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителя. Обучение на потребители на ЦСРИ в трудови умения за подкрепа на трудовата им реализация. Подготовка за преход към социално предприемачество за осигуряване заетост на лица с увреждания или със затруднения при трудовата си и социална интеграция.

Прочети още...

Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“

На 27.05.2015 г. сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ и фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, подписаха договор за изпълнение на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“.

Прочети още...