ПРОГРАМА ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ И ОБУЧЕНИЕ В ТРУДОВИ УМЕНИЯ КЪМ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ -
ГР. ЛОВЕЧОсновни цели:

  1. Провеждане на разнообразна по вид трудотерапия, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителя.
  2. Обучение на потребители на ЦСРИ в трудови умения за подкрепа на трудовата им реализация.
  3. Подготовка за преход към социално предприемачество за осигуряване заетост на лица с увреждания или със затруднения при трудовата си и социална интеграция.Целеви групи: лица с увреждания или със затруднения при трудовата и социална интеграция, потребители на ЦСРИ - гр. Ловеч
Методи на работа: усвояване на практически умения.


Категория: