На 1-ви и 2-ри ноември 2017г. ще се проведе обучение по проект "Повишаване на компетенциите на деца и младежи от Младежка банка- Ловеч", финансиран по Общинска Програма за младежки дейности на Община Ловеч 2017г.

Обучението ще обхване 10 деца и младежи от Младежка банка Ловеч и е насочено към придобиването на знания и умения за изготвяне, оценка и мониторинг на проекти от млади хора, които ще осигурят устойчивост и развият дейността на Младежка банка- Ловеч.
Младежка банка- Ловеч е неформална младежка организация, която включва от 7 до 14 деца и младежи от община Ловеч. Дейността стартира през 2016г. на територията на Община Ловеч и през първата си година децата и младежите от Младежка банка Ловеч събраха дарения и финансираха три младежки проекта на обща стойност 1480 лева. Организацията функционира на доброволчески принцип и е с основна цел, популяризиране на филантропията и подкрепа и финансиране на детски и младежки проекти.
 
Проект "Повишаване на компетенциите на деца и младежи от Младежка банка- Ловеч" е финансиран по Общинска Програма за младежки дейности
на Община Ловеч 2017г.
Категория: