Обучения

Сдружение "Граждански инициативи реализира обучения по Методологията за гражданско образование и повишаване на медийната грамотност в училище по теми:

1. Скритите съкровища на моето населено място.

2. Развиване на граждански компетенции у децата. Запознаване с метод „win-win ситуация“. /ситуация, в която и двете страни печелят/

3. Вълшебството на доброто.

4. Европейски съюз.

5. Информация. Как да я използваме за да ни бъде полезна?

6. Медии. Полезни или вредни са те за нас?

7. Насилие. Видове, причини, превенция.

8. Ценности- българските, европейските, моите.

9. Демокрация. Как да реализираме демократичните принципи в живота си?

10. Проектите на гражданите и техните организации.

Обученията са част от цялостна Методологията за гражданско образование и повишаване на медийната грамотност в училище за ученици, завършили начално образование, която е разработена в рамките на проект "От идеи и действия до гражданска осъзнатост в училище"

Проект „Oт идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“ се изпълнява от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е да се подобри демократичната култура и гражданска осведоменост и да се насърчи медийната грамотност и гражданското образование на учениците.