Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ е неправителствена организация, регистрирана през 2013г. в Ловешки окръжен съд. Сдружението ни работи активно с деца и възрастни в риск, взаимодействаме си активно с училища и институции за превенция на рисковете при деца, за осъществяване закрила и развитие на детето и човека, за осигуряване подкрепа за личностна и трудова реализация.

Нашите цели, дейности, приоритети и организация на работата, са като пита пчелен мед, с много кутийки, но свързани в едно цяло.

Чрез дейността на нашето сдружение искаме да участваме в промяната на средата ни на живот, като активизираме собствените си ресурси, за да подкрепим развитието на общността ни. Така всички заедно, един по един, но свързани като кутийките в питата мед, ще подобрим условията на живот за хората, в нашата прекрасна родина България.

 

Пожелаваме Ви един прекрасен и усмихнат ден !