Пет са финансираните младежки проекти от Младежка банка- Ловеч, за две години. Проект Младежка банка- Ловеч, стартира преди две години и обедини над 40 деца и младежи, които сами събраха чрез дарения финансови средства, с които финансираха проекти на други младежи от нашата община. Организацията на Младежка банка е неформална група от доброволци, която се подкрепя от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“. Чрез Младежка банка- Ловеч сдружението стимулира инициативността, креативността и създава поле за изява на младежи, които придобиват нови умения и знания. Не на последно място са по важност за младите хора и общността ни са и резултатите от финансираните младежки проекти.

В изпълнение на проект „За животните с любов - в Зоопарк Ловеч“, ученици от ПГВМТ „Проф. д-р Д. Димов“- Ловеч проучиха интересни факти и потребности на животните от Зоопарк- Ловеч и изработиха информационни табели за посетителите.

„Повече цветове за младите очи“ вдъхна живот на бетонно пространство край река Осъм, зад алеята на космонавта, което беше претворено в творчески Космос. Проектът е изпълнен от ученици от Природо- математическа гимназия- Ловеч през 2018г.

„Оцеляване сред природата- умения и практики“- даде възможност на десет деца и младежи да посетят природен парк Централен балкан в Стара планина, хижа Плевен, където се обучиха в умения и практики за оцеляване сред природата. Проектът се изпълни от ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч. 

„Насилието в училище- мит или реалност?“- постави много въпроси и провокира, макар и неприятните отговори, за които е време да отворим очите си. Театралната постановка се постави в залите на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч и Природо-математическа гимназия през 2017г.

„Първи юни в една седмица“- създаде незабравима атмосфера на игри и забавления за над 400 деца, които се включиха в игри на площад Екзарх Йосиф в Ловеч, седмица преди 1 ви юни 2017г.

Недоизказаното включва забавления, усмивки, приятелства, творчески проекти и обучения, много награди и дарители…to be continued…