Два са финансираните младежки проекти от Младежка банка- Ловеч през 2019г.

Шест младежa на възраст от 12 до 17г. подадоха две проектни предложения, обединени в младежка група с подкрепящ възрастен.

След премината процедура по оценка на проектните предложения, Младежка банка- Ловеч одобри и финансира два проекта- “Запази доброто настроение на лятото”, на стойност 500 лева и „Предай нататък“, също на стойност 500 лв.

„Запази доброто настроение на лятото“ е проект, събрал слънчевите усмивки на лятото, чрез който деца и родители в екип ще участват в спортни и образователни игри в парк Стратеш, гр. Ловеч. Олимпиадата ще се проведе на 25 август 2019г., а повече информация за игрите е публикувана на Facebook страницата на Център за работа с доброволци при Регионална библиотека „Беньо Цонев“- Ловеч.

Проект „Предай нататък“ е протегната ръка за помощ и развитие на деца от смейства с финансови затруднения. От една страна е предвидено да се окаже подкрепа за осигуряване на учебни пособия за 30 деца от социално слаби семейства, а от друга децата да бъдат обучени по теми, свързани с доброволчеството, дарителството, проектните и обществено-значими дейности. Чрез включването на децата в тези обучения ще им се даде възможност за личностно развитие и развиваща среда, която да повиши тяхната социална успеваемост.

За трета поредна година Младежка банка- Ловеч изпълнява своята мисия да набира дарения, да популяризира филантропията и да стимулира младежката креативност като осигурява финансови средства за реализация на младежките проекти. Общ финансирани от Младежка банка- Ловеч, за три години са вече седем проекта, на обща стойност 3460 лева, а децата участници в дейности те са над 500.

                                                                                                                       

Настоящата публикация е възможна благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка“, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.