Визия

Качеството ни на живот, на нас и на нашите деца, може да се подобри само, когато ние - настоящото работоспособно поколение, поемем отговорност за промените или липсата на такива в средата, времето и обстоятелствата, при които живеем. Формирането на гражданско общество изисква толерантни, активни и отговорни личности, които да имат силата и устойчивостта категорично да заявят и отстоят своята позиция.