История

Сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ е учредено през 2013 г. Чрез сдружението членовете му заявяват своята гражданска позиция и поемат отговорност чрез дейността си да подкрепят процеса на развитие на гражданско общество за подобряване условията на живот, чрез извършване на нарочни дейности в областите: социални дейности, реализация на трудова заетост, защита на човешките права и закрила на детето; насърчаване на социалната интеграция в Европейския съюз, стимулиране на регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие, образование и култура, здравна култура и образование, туризъм и спорт, екология, развитието на гражданското образование и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността, включително и чрез доброволчество.