Мисия

Да мотивира отделните личности да намерят ресурс у себе си и подобрят живота си и този на хората около тях - тук в България, като се информират, развиват, работят и вземат участие при обсъждане и вземане на решения по въпроси, които засягат живота им.