Човешки ресурси

Сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ е учредено през 2013 г. и в екипа си включва разнообразни по квалификация специалисти, в това число:Весела Цанкова

Председател на УС,

мениджър социални услуги, юрист

Ралица Маринова

Член на УС, психолог, социален педагог

Магдалена Генова

Член на УС, гл. счетоводител и експерт "Човешки ресурси"

Мария Иванова

Психолог  ЦСРИ

Виргиния Вълчева

Социален работник ЦСРИ

Рая Тодорова

Социален работник ЦСРИ

Мария Цолова

Логопед ЦСРИ

Елица Бейкова

Рехабилитатор ЦСРИ

Рени Димитрова

Трудотерапевт ЦСРИ

Кремена Косева

Арт-терапевт ЦСРИ

Милена Иванова

Социален работник ЦОП

Натали Иванова

Социален работник ЦОП

Ралица Михайлова

Психолог ЦОП

Венета Петкова

Психолог ЦОП
Мария Иванова

Социален работник НЖ