Човешки ресурси

Сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ е учредено през 2013 г. и в екипа си включва разнообразни по квалификация специалисти, в това число:Весела Цветанова Цанкова

Председател на УС,

мениджър социални услуги, юрист

Ралица Петрова Маринова

Член на УС, сихолог, социален педагог

Магдалена Николаева Генова

Член на УС, счетоводител

Мария Веселинова Иванова

Психолог  ЦСРИ

Виргиния Ценкова Вълчева

Социален работник ЦСРИ

Рая Борисова Тодорова

Социален работник ЦСРИ

Мария Цанкова Цолова

Логопед ЦСРИ

Пепа Цанова Иванова

Рехабилитатор ЦСРИ

Рени Иванчова Димитрова

Трудотерапевт ЦСРИ

Кремена Цветелинова Косева

Арт-терапевт ЦСРИ

Милена Иванова Иванова

Социален работник ЦОП

Натали Петрова Иванова

Социален работник ЦОП

Ралица Радославова Михайлова

Психолог ЦОП

Венета Николова Петкова

Психолог ЦОП
Ралица Николаева Иванова

Психолог ЦОП

Мария Веселинова Иванова

Социален работник НЖ