Човешки ресурси

Сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ е учредено през 2013 г. и в екипа си включва разнообразни по квалификация специалисти, в това число:Весела Цветанова Цанкова

Мениджър СУ, юрист

Ралица Петрова Маринова

Методически ръководител и психолог

Магдалена Николаева Генова

Счетоводител

Мариана Цанова Иванова

Психолог и психотерапевт към ЦСРИ

Виргиния Ценкова Вълчева

Социален работник към ЦСРИ

Галя Ангелова Хитова

Социален работник към ЦСРИ

Емилия Милчева Банева

Специален педагог и логопед към ЦСРИ

Рени Иванчова Димитрова

Трудотерапевт към ЦСРИ

Тодор Галимиров Георгиев

Рехабилитатор към ЦСРИ

Иваничка Пейкова Петрова

Рехабилитатор към ЦСРИ

Петя Цанкова Стоянова

Социален работник към ЦОП

Мариан Димитров Костадинов

Социален работник към ЦОП

Ралица Радославова Михайлова

Психолог към ЦОП

Христина Цветанова Цанкова

Педагог към ЦОП

Мария Тошкова Соянова

Социален работник в НЖ