Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ е една от десетте организации, получили подкрепа от Вътрешна дарителска кампания на служителите от УниКредит Булбанк България срещу Covid-19.

9,156.65 лева дариха служителите на Уникредит Булбанк България на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ за подкрепа на дейността на организацията с възрастни и семейства, засегнати от извънредното положение, в което  се намира страната и светът заради COVID-19. С обявяване на извънредното положение, във връзка със световната пандемия на Корона вирус, Уникредит Булбанк България стартира вътрешна дарителска кампания за подкрепа на хора в уязвимо положения, засегнати не само от здравната, но и икономическа криза. Събрана сума от служителите на компанията, заедно с приноса на Фондация УниКредит, е на обща стойност 91 566.51 лева, като сумата е разпределена поравно между избраните десет организации, от които:

Прочети още...

Теленор дари 20 компютърни конфигурации на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, за работа с деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен на територията на Община Ловеч.

Теленор дари 20 компютърни конфигурации на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, за подкрепа на деца и младежи от "Центровете за настаняване от семеен тип" от община Ловеч. С тези компютри подрастващите ще могат да продължат успешно обучението си в условията на дистанционните учебни занятия, наложени от мерките за борба с коронавируса, както и да общуват активно с подкрепящите ги специалисти от "Център за обществена подкрепа" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" и със своите приятели от общността.

Прочети още...

Разкрива се дарителска сметка за закупуване на медицинска техника, оборудване и консумативи за МБАЛ "Параскев Стоянов"- Ловеч

Сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч", с подкрепата на Община Ловеч, стартира дарителска кампания за набиране на средства за закупуване на медицинска техника, оборудване и консумативи за многопрофилна болница за активно лечение "Параскев Стоянов"- Ловеч, която обслужва основно населението за областта. Сред първите идентифицирани спешни нужди на МБАЛ "Параскев Стоянов" са така необходимите за лечение на Covid- 19 респиратори. Към настоящият момент болничното заведение разполага само с един такъв апарат, който обслужва пациенти на ОАРИЛ. Спешна необходимост се явява закупуването на поне още два респиратора за осигуряване дейността на лечебното заведение, в случай на идентифицирани случаи в областта. 

Прочети още...

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разкрива горещи телефони към Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за подаване на сигнали от рискови групи

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разкрива горещи телефони към "Център за обществена подкрепа" и "Център за социална рехабилитация и интеграция", за подаване на сигнали от рискови групи, във връзка с въведеното извънредно положение и превенция на разпространението на Covid- 19. Телефоните ще приемат сигнали от възрастни, хронично болни и хора в друг вид затруднения- да заявяват нужда от пазаруване на хранителни продукти и лекарства, а на вторият телефон квалифицирани психолози ще оказват психологическа подкрепа на всеки, който има нужда от подкрепа. 

Прочети още...

56 граждански организации се противопоставят на намерението за отлагане на Закона за социалните услуги чрез отворено писмо.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, долуподписаните 56 граждански организации, категорично настояваме Законът за социалните услуги да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.

Нашите организации сме ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи в нашето общество – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с увреждания, хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др.

Прочети още...

Ученици от Езиковата с награди от националния конкурс за есе „Моето приключение в Европа с Европас“

На 6 декември 2019 г. в гр. София се проведе националната валоризационна конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. Събитието се организира от ЦРЧР, в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия. Тази година събитието беше по-специално, защото с него Център за развитие на човешките ресурси отбеляза и двадесет годишнината от своето създаване.

Прочети още...

На символична церемония временно изпълняващият длъжността кмет на Община Ловеч връчи ключовете на обновената сграда на Център за обществена подкрепа- Ловеч

Днес 29 октомври 2019г. на символична церемония, Венцислав Христов- временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ловеч, предаде ключа на преустроената и новооборудвана сграда на Център за обществена подкрепа- гр. Ловеч, на екипа на управляващ услугата. Социалната услуга ще се помещава на новия адрес в кв. Дикисана, ул. Иларион Ловчански №1, на партерния етаж на ж.бл. Октомври. Извършеното преустройство на административното помещение е ремонтирано, обзаведено и оборудвано по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Прочети още...

Отборът на Център за социална рехабилитация и интеграция- Ловеч взе бронзовата купа в първия по рода си турнир по БОЧА за лица с физически и ментални увреждания в България.

 Първият по рода си турнир по боча за лица с физически и ментални увреждания се проведе на 17 ноември 2019г. в гр. Благоевргад. Участие в турнира взе и отборът на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ към сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч. В оспорвана битка, която се проведе на два етапа с по шест квалификационни игри отбор „Люляков град“, към ЦСРИ- гр. Ловеч успя да вземе трето място сред останалите шест отбора. Участниците в състезанието бяха приветствани от Христина Шопова - зам.кмет по култура и хуманитарни дейности, която даде началото на турнира, като хвърли първата джак топка. 
Прочети още...

СГИ- гр. Ловеч изпълнява проект за повищаване качеството на управляваните от сдружението социални услуги

На 18.07.2019г. е подписан договор между сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" и Фонд "Социална закрила" за изпълнение и финансиране на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“.

Прочети още...

Проведе се обучителен лагер, с цел развитие на Младежка банка- Ловеч.

На 16 и 17 юли 2019г. в село Сливек, община Ловеч, се проведе обучителен лагер с цел развитие на Младежка банка- Ловеч. 
Участие в лагера взеха младежи от 4 ловешки училища на възраст от 13 до 17 години. Целта на лагера беше провеждане на надграждащо обучение на младите хора, което да им даде знания и умения за писане, реализиране, оценка и мониторинг на младежките проекти, които Младежка банка- Ловеч финансира ежегодно. По време на лагерът се проведе и процедура по оценка на младежки проекти, като до края на 2019г. предстои да бъдат финансирани два младежки проекта. 
Обучението се реализира и в изпълнение на План за младежки дейности към Община Ловеч 2019г.