„Пътят на деинституализацията- добри практики и бъдещо развитие“

„Пътят на деинституализацията- добри практики и бъдещо развитие“ е темата на предстоящата дискусия- презентация, организаирана от „Национален алианс за социална отговорност“, съвместно с Община Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч". Събитието е насочено към служители, потребители и заинтересовани страни в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги в общността

Прочети още...

Стартира конкурс за подбор и финансиране на младежки проекти към Младежка банка- Ловеч

Младежка Банка- Ловеч обяви втори конкурс за подбор и финансиране на младежки проекти в община Ловеч. Младежка банка- Ловеч е част от Младежка банка България и е неформална младежка организация, която подкрепя филантропията и финансира младежки проекти на деца и младежи от 12 до 26 годишна възраст. Дейността на младежката организация стартира през 2016г. 

Прочети още...

10 деца и младежи от четири Ловешки училища участваха в обучение на Младежка банка- Ловеч

На 1-ви и 2-ри ноември се проведе обучение за нови членове на Младежка банка- Ловеч. Обучението беше насочено към придобиване на знания и умения от деца и младежи, свързани с "Младежката банка" като инструмент за промяна и способ за активно участие на младите хора в Община Ловеч.

Прочети още...

Предстои провеждане на първи лагер за нови членове на Младежка банка- Ловеч

На 1-ви и 2-ри ноември 2017г. ще се проведе обучение по проект "Повишаване на компетенциите на деца и младежи от Младежка банка- Ловеч", финансиран по Общинска Програма за младежки дейности на Община Ловеч 2017г.
Обучението ще обхване 10 деца и младежи от Младежка банка Ловеч и е насочено към 
Прочети още...

Нови дати за игрите на открито по проект "Първи юни в една седмица"

Поради лоши метеорологични условия вместо на 25 и 26 май, игрите на открито по проект "Първи юни в една седмица" ще се проведат на 31 май и 1- ви юни от 14,00 до 16,00 ч. на площад "Екзарх Йосиф I", гр. Ловеч, пред Кино Космос. Организаторите на игрите, младежи от град Ловеч, са подготвили много забавления- игри с водни пистолети и водни бомби, народна топка, федербал, игри на ластик, дама, пиян морков и още много други. 

Прочети още...

Ученици от ПЕГ "Екзарх Йосиф I"- посетиха национален парк "Централен балкан"

На 19 и 20 май 2017г. ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“  Ловеч проучиха туристически маршрут до хижа Плевен, в изпълнение на техен проект „Оцеляване сред природата- умения и практики“, финансиран от Младежка банка- Ловеч. 

Прочети още...

Младежи от града ще усвоят умения и практики за оцеляване сред природата.

На 19 и 20 май 2017г. ще се проведе пътуване сред природата по проект "Оцеляване сред природата- умения и практики". Проектът е на ученици от 8 ми клас на ПЕГ "Екзарх Йосиф I" и е втория финсниран от Младежка банка- Ловеч. Проектът предвижда ученици на възраст от 12 до 16г. да участват в поход, като проведат игри за оцеляване, по време на пътуване сред природата и опознаване на местни туристически маршрути.

Прочети още...

Игри и забавления за малки и големи, предлага проект "Първи юни в една седмица"

Предстои стартът на първият проект, финансиран от Младежка банка- Ловеч- "Първи юни в една седмица!".
Проектът стартира на 25 май 2017г. с игри за малки и големи, които ще се проведат на площад "Екзарх Йосиф I", гр. Ловеч. Награди за най- активните участници и най- добрите в игрите сред тях, ще се връчват на 1 ви юни- денят на детето, като са предвидени много изненади.

Прочети още...

Четири проектни предложения са подадени в първият конкурс за финансиране на младежки проекти, обявен от Младежка банка- Ловеч.

Четири проектни предложения са подадени за финансиране от Младежка банка- Ловеч, в рамките на първият конкурс за набиране на проекти от деца и младежи от Община Ловеч. След проведена оценка на подадените проектни предложения от Комисия, сформирана от младежите към Младежка банка- Ловеч, допуснати за финансиране са три от подадените проектни предложения.

Прочети още...

Обявен е първи конкурс на Младежка банка- Ловеч за финансиране на младежки проекти

Младежка банка- Ловеч обяви своя първи конкурс за набиране на младежки проекти през 2017г. В конкурса могат да кандидатстват младежки организации и/или неформални групи на деца и младежи до 26г., които живеят, учат или работят в община Ловеч. Ако участниците са неформална група, то тя трябва да се състои от най- малко трима участника, като единият да е пълнолетен. В случай, че тримата участника са непълнолетни, то следва да бъдат подкрепени от пълнолетно лице- техен учител, родител или приятел. През 2017г. Младежка банка- Ловеч ще подкрепи проектни идеи, които са свързани с приоритетите на Младежка банка Ловеч за 2017г., а именно: спортни дейности; доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск; творчески дейности и дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна дейност;

Прочети още...