Магията на кадъра - Учи с документален филм! - Магията става реалност

Деветте партньора от четири държави, учители и обучители в 5 училища с разработени четири пакета от филмови дейности продължиха да творят в проекта Магията на кадъра - Учи с документален филм! Проектът навлезе в практическата си фаза, провеждана в рамките на училищата. Партньорите изпълниха редица дейности, свързани с учителите и техните ученици. Бяха събрани данни за дейностите и мненията на участниците и бяха разработени идеи на учителите за нови методи, съобразени със спецификата на страната. Пакетите на филмовите дейности са организирани в различните страни около четирите избрани филма: ● Dívák/Divas in Hungary - https://vimeo.com/531191141, ● A Brothers Journey in the Netherlands - https://vimeo.com/740914394/56e902d2ee, ● Seahorse in Lithuania - https://www.youtube.com/watch?v=XsSmxiPsbiQ, ● Bayer and the Bees in Bulgaria - https://www.bing.com/videos/search?q=bees+documentaries&view=detail&mid=E091447B747C876BE82EE091447B747C876BE82E&FORM=VIRE. Независимо от различните социални теми на документалните филми, избрани в 4-те страни, дейностите във всеки един клас следваха една и съща методологична структура: ● представяне на документалния жанр и тема ● прожекция на избрания за страната филм ● дискусии за филма с учениците ● посещение „на място“ на учениците за намиране и среща с хора, които са свързани или засегнати от социалния проблем, засегнат в гледания документален филм ● събиране на обратна връзка от учениците (интервюта, снимки, писмени мисли ● и т.н.) ● допълнителни дискусии за личния опит и дейностите на учениците Тази фаза е една от най-важните, тъй като предоставя важна информация, свързана с други резултати от проекта - разработване на учебна програма, обучително видео за работа на терен, професионален визуален дневник на проекта, педагогически наръчник и наръчник за обратна връзка на учениците. Проектът Магията на кадъра - Учи с документален филм! се финансира по програма Еразъм+ по договор N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686.

Сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" беше домакин на втора среща по проект Magic of the Frame - Teach with documentary film!

Втората среща по управление на проекта се проведе в Ловеч, България между 9 и 11.11.2022 г. Сдружение Граждански инициативи - Ловеч беше домакин на събитието.В рамките на 3те дни, участваха всички 9 партньора - Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Унгария (водещ партньор), Changes & Chances, Холандия, Сдружение Граждански инициативи - Ловеч, България, CROMO Alapitvany, Унгария, Kürt Alapítvány, Унгария, Професионално училище по ветеринарна медицина " Проф. д-р Димитър Димов", България, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Холандия, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Литва, Младежки център Babilonas, Литва. Участваха и учители от 4те държави по проекта. Всички заедно картографираха резултатите и обсъдиха подготвените 4 учебни плана в предишната фаза на проекта. Партньорите от всяка страна по проекта представиха избраните от тях документални филми, както и плановете на уроците, свързани с избраните теми/филми. Dívák/Divas е изборът на унгарския екип за документален филм - https://vimeo.com/531191141. „Belvárosi Tanoda“ е училище, в което се дава последен шанс да завършат обучението си и да се дипломират на тийнейджъри с проблемно поведение, които са изключени от всички останали училища. Филмът ни среща с три поразително различни момичета: Сани, Тина и Емесе - Дивите, с предизвикателствата, емоциите и приятелството. Холандският екип представи документалния филм A Brothers Journey - https://vimeo.com/740914394/56e902d2ee. Двама братя, избягали заедно от Сирия, губят следите си в холандската система за убежище. Планът на урока на литовския екип е изграден върху документалния филм Seahorse - https://www.youtube.com/watch?v=XsSmxiPsbiQ. “Морското конче в заглавието се отнася не само за създанието, което стои изправено във водата, но и за областта на нашия мозък, хипокампуса, където се съхраняват нашите спомени. Този балансиран документален филм показва как водата може да придобие ново значение с течение на времето и как плуването се е превърнало в начин на Ханан да се справи с травмата.”* Като краен резултат от няколко дискусии между партньорите, българският екип избра документалния филм Баер и пчелите / Bayer and the Bees - https://www.bing.com/videos/search?q=bees+documentaries&view=detail&mid=E091447B747C876BE82EE091447B747C876BE82E&FORM=VIRE Инсектицидите понякога се необходими в земеделието, обаче някои вещества, като неоникотиноидите, убиват не само вредителите, но и полезните пчели. Учени от цял свят установяват, че неоникотиноидите са основната причина за масовата смърт на пчелите. Един от основните производители на тези пестициди - Bayer Group е под натиск. През трите дни в България бяха представени 4-те разработени учебни плана. Като краен резултат всички те бяха дискутирани и получиха предложения и идеи за подобрение преди началото на пилотната им фаза. Партньорите се споразумяха за графика, в който плановете за уроци ще “влязат” в училище. Особено внимание беше отделено на 8-те учители, които взеха участие в срещата и техните мнения и препоръки. Срещата за управление на проекта завърши с конкретни дискусии за управление на проекта и следващите стъпки и предстоящото отчитане. * https://www.idfa.nl/en/film/8fd08cf0-1298-486b-be33-dbea4ee77b53/seahorse

Над 100 бежанци от Украйна, пристигнали през месец март в Ловеч са получили подкрепа и социални услуги от Център за обществена подкрепа и сформираният към Община Ловеч Кризисен щаб

Над 100 лица от Украйна, напуснали домовете си след започналата война между Руската федерация и Украйна, пристигнаха през месец март и са настанени на територията на Община Ловеч. Още в първите дни на „украинската криза“ Община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ развиха Програма за подкрепа на украински бежанци, пристигнали на територията на общината, в резултат на което се извърши превенция на евентуални рискове както за пристигащите бежанци, така и за децата с тях, които са почти 50 % от тях. Обхванатите лица бяха информирани и консултирани по въпроси, касаещи статута им на територията на Република България, като в момента тече процедурата за подкрепа за регистрация за временна закрила на украинските граждани в местната служба „Миграция“. Двадесет и пет лица са ползвали посредничеството на Центъра за комуникация и застъпничество пред местните институции, тридесет лица са подкрепени с предоставени дрехи, обувки, хранителни продукти (консерви), тоалетни принадлежности, играчки, лекарствени продукти. За тринадесет деца е осигурена първична медицинска грижа и стоматологична помощ. Дейността на Център за обществена подкрепа, управляван от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ е с широк обхват и е насочена към разнообразни целеви групи, като основни сред тях са децата, семейства и лица в риск, жители на Община Ловеч. През 2020/2021г. Център за обществена подкрепа и Община Ловеч бяха сред първите, които реагираха своевременно при извънредното положение, заради епидемиологичната обстановка в страната. Както тогава, така и сега предприетите мерки бяха своевременни и не се допусна настъпване на рискове, в резултат на непредвидените ситуации. Изпълнението на Програмата за подкрепа на украински граждани, бягащи от войната, продължава успоредно с останалите програми за подкрепа на Център за обществена подкрепа- Ловеч, насочени към българските граждани, жители на общината.

Първата среща на партньорството на Magic of the Frame - Teach with documentary film! се проведе в Будапеща

Първата среща на партньорството на Magic of the Frame - Teach with documentary film! се проведе в Будапеща, Унгария на 21 и 22 март 2022 г. Екипът на СГИ - Ловеч взе участие в срещата, заедно с другия български партньор - Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", България. Чрез въвеждане на нов начин на мислене - използване на потенциала на документалните филми в училищата, партньорството по проекта има амбицията да разработи полезна методология и инструменти за учители и преподаватели в подкрепа на тяхната работа с млади хора - да им помогне да видят и научат за реалността като " то е". Проектът стартира на 1 януари 2022 г. В периода от три месеца преди първата ни среща, партньорите организираха старта на този иновативен, предизвикателен, но и толкова вдъхновяващ и обещаващ проект. Дефинирахме в детайли на дейностите и плана, изяснихме целите ни и обсъдихме как да направим проекта по-полезен за крайните бенефициенти – учители в средни училища и др. Първата ни среща на екипите за управление на проекта на 9-те партньора създаде пространство за обсъждане на важни теми - изясняване на правилата за управление на проекта, договорни разпоредби, бюджет и отчети, актуализиране на плана на проекта и gantt диаграмата, разпределение на дейностите и отговорностите, обсъждане на ръководството за управление (включително методология за оценка и наблюдение), управление на риска, мониторинг и оценка. Друга важна част от срещата по проекта бяха дискусиите относно актуализирането на методологията на базата на предварително проучване, формиране на обща база от знания като отправна точка, как да избираме документалните филми, къде е пресечната точка на различните гледни точки и т.н.

Община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ стартират кампания за подкрепа на мирни граждани, бягащи от войната в Украйна.

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, съвместно с Община Ловеч стартират кампания за подкрепа на мирни граждани, бягащи от войната в Украйна. Във връзка с нарастващата хуманитарна криза, след пристигане на бягащи от войната в Украйна мирни граждани, сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ и Община Ловеч стартират съвместна кампания за подкрепа. По информация, на посрещащи украински организации в момента по българското черноморие има над 400 семейства, които са в риск да останат на улицата, а непрекъснато пристигат още хора. Много от тях са жени и деца и нямат финансови средства за да си заплатят квартира и издръжка. В същото време много българи от цялата страна се включват като доброволци и подкрепят тези семейства като им предоставят безплатна квартира, храна и издръжка на режийни разходи, посрещат ги с превоз от границата, помагат с дрехи и вещи от първа необходимост. За създаване на организация и логистика на подкрепата на територията на община Ловеч се разкрива Координационно звено към „Център за обществена подкрепа“- Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, кв. Дикисана, ул. Иларион Ловчански №1, бл. Октомври, партерен етаж, с електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон 0876 55 25 72, както и директен канал в социалната мрежа на FACEBOOK, страницата: Ще се справим заедно- Ловеч. Координационен телефон на Община Ловеч за информация за включване в кампанията: 0886113538. Функциите на координационното звено ще са свързани с: координация на предлагащи помощ и търсещи такава; съдействие за преводи и общуване; съдействие за осигуряване на превоз и транспорт на пристигащи на границата; съдействие за настаняване на наличният жилищен фонд; комуникация с работодатели за търсене на възможности за работа/трудова заетост; реализиране на акции за събиране на дрехи/обувки/храна, според заявките; предоставяне на специфична професионална подкрепа/консултации; Логистика за насочване на дарения от обзавеждане/оборудване и вещи от първа необходимост, според заявените нужди; съдействие за първична медицинска грижа и организация грижата за децата; съдействие за подкрепа при регистриране на чуждите граждани на територията ни, след настаняването им; социална и психологическа подкрепа, включително подкрепа с храна и медикаменти във възможният ни ресурс; взаимодействие с необходимите институции за решаване на правни и административни въпроси, на приетите семейства; Желаещите да подкрепят кампанията могат да се заявят на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., на телефон 0876 55 25 72 или чрез съобщение в социалната мрежа на FACEBOOK, страницата: Ще се справим заедно- Ловеч Ето и други полезни линкове за информация: Единен информационен портал на Министерски съвет за помощ на български, украински и чуждестранни граждани. https://gov.bg/bg/ukraine

Награда за гражданско участие в категория "Взаимодействие в извънредното положение" беше връчена на Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" , по време на Национална среща и Биенале на гражданското участие 2021

Награда за гражданско участие в категория "Взаимодействие в извънредното положение" беше връчена на Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" , по време на Национална среща и Биенале на гражданското участие 2021. Благодаря за признанието! Приемам наградата с респект и уважение към труда и енергията, която много хора вложиха, за да не оставим нито един човек да изпадне в изолация и криза, по време на безпрецедентното извънредно положение в България през 2020г. Това взаимодействие продължи и през 2021г. и даде немалко резултати, измерени в човешки съдби. Благодаря за доброто взаимодействие и партньорство на Община Ловеч , @Форум Гражданско участие/ Citizen Participation Forum , Български център за нестопанско право-БЦНП , с които заедно успяхме незабавно, от първият ден на извънредното положение да създадем необходимата организация за да развием и обучим доброволческа мрежа, с която достигнахме и до най-малкото населено място в Община Ловеч. Образът на съвременния Дон Кихот яхнал влакчето на гражданското участие в България, носи удовлетворение и ни възлага отговорност, сподели Весела Цанкова, председател на управителния съвет на организацията. Националната среща с Биенале на гражданското участие се проведе на 24 и 25 ноември 2021г., като инициатива на неформалната Коалиция за опазване и разширяване на гражданското пространство в България между едни от най-големите мрежи и граждански организации в страната: Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, НПО портал, Платформа АГОРА, WWF България и Български червен кръст. През 2020 г. коалицията продуцира документалния филм „Ново начало – себе си в другия“ (реж. Николай Василев), с който бяха разказани историите от времето на извънредното положение у нас през пролетта на изминалата година за дейността на пет български граждански организации, една от които местния партньор сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“. Дейността на коалицията е подкрепена от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа. Награда за гражданско участие в същата категория получи и Община Ловеч. Повече информация за събитието можете да намерите на страницата на Форум Гражданско участие/ Citizen Participation Forum в мрежата на Facebook. Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП и има за цел подобряване качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

Четири ученически проекта се реализираха, в рамките на проект „От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“

„Нашето място“, „Аз мога“, „Чети, бъди модерен“ са трите наименования на четири ученически инициативи, които се реализираха, в рамките на проект „От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“ Четирите ученически проекта бяха планирани и изпълнени от учениците, които преминаха през 10 тематични обучения за повишаване на тяхната гражданска компетентност и медийна грамотност. В рамките на тези проекти, учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Александрово и ОП „Панайот Пипков“- Ловеч създадоха собствени кътове, в общите пространства или в двора на училището си, в които да общуват, създават приятелства и не на последно място да мечтаят.

Прочети още...

Проведе се Кръгла маса на заинтересованите страни по проект "От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище"

Кръгла маса на заинтересованите страни се проведе на 29.04.2021г. в електронна среда. На срещата присъстваха представители на водещата организация сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, на партньорите по проекта ОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч, ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий"- с. Александрово, Професионална гимназия по икономика туризъм и услуги- гр. Ловеч и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, представители на РУО- Ловеч, Община Ловеч, ръководители и учители и представители на ловешки училища, представители на неправителствени организации, родители и ученици, взели участие в проекта. На срещата бяха представени проекта, основните му цели и изпълнени дейности, финансиращата организация и програма, размерът на финансирането, изпълнителя и партньорите по проекта, както и резултатите от осъщественото взаимодействие.
Прочети още...

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ е една от десетте организации, получили подкрепа от Вътрешна дарителска кампания на служителите от УниКредит Булбанк България срещу Covid-19.

9,156.65 лева дариха служителите на Уникредит Булбанк България на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ за подкрепа на дейността на организацията с възрастни и семейства, засегнати от извънредното положение, в което  се намира страната и светът заради COVID-19. С обявяване на извънредното положение, във връзка със световната пандемия на Корона вирус, Уникредит Булбанк България стартира вътрешна дарителска кампания за подкрепа на хора в уязвимо положения, засегнати не само от здравната, но и икономическа криза. Събрана сума от служителите на компанията, заедно с приноса на Фондация УниКредит, е на обща стойност 91 566.51 лева, като сумата е разпределена поравно между избраните десет организации, от които:

Прочети още...

Теленор дари 20 компютърни конфигурации на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, за работа с деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен на територията на Община Ловеч.

Теленор дари 20 компютърни конфигурации на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, за подкрепа на деца и младежи от "Центровете за настаняване от семеен тип" от община Ловеч. С тези компютри подрастващите ще могат да продължат успешно обучението си в условията на дистанционните учебни занятия, наложени от мерките за борба с коронавируса, както и да общуват активно с подкрепящите ги специалисти от "Център за обществена подкрепа" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" и със своите приятели от общността.

Прочети още...