„Пътят на деинституализацията- добри практики и бъдещо развитие“

„Пътят на деинституализацията- добри практики и бъдещо развитие“ е темата на предстоящата дискусия- презентация, организаирана от „Национален алианс за социална отговорност“, съвместно с Община Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч". Събитието е насочено към служители, потребители и заинтересовани страни в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги в общността и цели въвличане на всички участници в процеса в дискусия по темата. Основен акцент на събитието ще бъде презентиране по темата, от потребител на "Център за настаняване от семеен тип" за деца и младежи с увреждания, който ще представи гледната точка за системата, през погледа на преживяното. 

Дискусията по темата ще подпомогне предстоящото развитие на процеса, за да бъде социалната система съобразена с нуждите и развитието на вече порастващите деца, изведени от институции през 2014г. и настанени в резидентни услуги в цялата страна.

Събитието ще се проведе на 23.11.2017г. в гр. Ловеч, ул. Търговска 22, дом Преслав, от 13:00ч. до 15:30ч. в зала 109 на Дом Преслав.