Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разкрива горещи телефони към Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за подаване на сигнали от рискови групи

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разкрива горещи телефони към Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за подаване на сигнали от рискови групи, във връзка с въведеното извънредно положение и превенция на разпространението на Covid- 19. Телефоните ще приемат сигнали от възрастни, хронично болни и хора в друг вид затруднения- да заявяват нужда от пазаруване на хранителни продукти и лекарства, а на вторият телефон квалифицирани психолози ще оказват психологическа подкрепа на всеки, който има нужда от подкрепа. 

Сдружението предвижда изграждане на доброволческа мрежа за доставка до домовете на хората на храна и лекарства, както и на вещи от първа необходимост. Програма "#ЩеСеСправим заедно!" се изпълнява съвместно и сподкрепата на Община Ловеч.

Правилата за включване в програмата са публикувани на FACEBOOK: Ще се справим заедно- Ловеч!#ЩеСеСправим заедно!

Нашите горещи телефони приемат обаждания от 8,00 до 20,00ч.
0876 55 25 76 -Телефон за сигнал и заявка потребност от доставка на хранителни продукти, лекарства на възрастни, самотноживеещи и хронично болни лица, в условията на Извънредно положение.
0876 55 25 72- телефон за предоставяне на квалифицирана психологическа подкрепа.

"Спокойствие=Здраве".