Проведе се Кръгла маса на заинтересованите страни по проект "От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище"

Кръгла маса на заинтересованите страни се проведе на 29.04.2021г. в електронна среда. На срещата присъстваха представители на водещата организация сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, а партньорите по проекта ОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч, ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий"- с. Александрово, Професионална гимназия по икономика туризъм и услуги- гр. Ловеч и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, представители на РУО- Ловеч, Община Ловеч, ръководители и учители и представители на ловешки училища, представители на неправителствени организации, родители и ученици, взели участие в проекта. На срещата бяха представени проекта, основните му цели и изпълнени дейности, финансиращата организация и програма, размерът на финансирането, изпълнителя и партньорите по проекта, както и резултатите от осъщественото взаимодействие.

На срещата беше презентиран качествен анализ от проведено проучване на интереси и ниво на гражданско образование и медийна грамотност на ученици от община Ловеч, на база на който е разработен инструмент- Методология за творческо, практическо гражданско образование на деца, завършили начално образование. Бяха представени дейностите по интегриране на инструмента- 10 тематични обучения по теми, насочени към придобиване на гражданско образование и повишаване на медийната грамотност в четири училища- партньори по проекта, както и реализирани четири младежки инициативи- малки ученически проекти, финансирани по проекта.

Участвалите представители на партньорските училища изказаха удовлетворение от проведените дейности по проекта, а останалите участници проявиха интерес да се запознаят по-подробно с разработеният инструмент и евентуално да се продължи дейността занапред в други училища. От страна на екипа по проекта се пое ангажимента всички разработени материали да бъдат предоставени на заинтересованите страни, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на сдружението: https: www.sgilovech.com