Предстоят обучения и обществен форум по проект "Право на детство"

 

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ организира обучения за правата на детето и превенция на ранните бракове и обществен форум, част от Кампания за "Превенция на ранните бракове", която е инициирана от група ромски деца, участници в проект "Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността". Кампанията е по проект на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Нов български университет, към които сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" се присъедини през месец април 2016г.

Дейностите в Община Ловеч се изпълняват от „Център за обществена подкрепа“ в три училища- СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, СОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч и  СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Александрово.

С инициираните информационни кампании и обучение, сдружението казва „НЕ“ на ранните бракове и „ДА“ на правото на детство на всички деца. Чрез кампанията се предприемат действия за промяна на стериотипите в затворените маргинализирани общности чрез предоставяне на информация, провеждане на обучение на деца, родители и учители, относно правата на децата и възможностите за тяхната закрила.

Обучението ще се проведе на 12 и 13.05.2016г. в „Център за обществена подкрепа“- гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №28, бл. Армеец

Форумът ще се проведе на 20 май 2016г. от 13,30ч. в залата на Домашен социален патронаж, с адрес: гр. Ловеч, бл. Вароша.

Отправяме покана към всички деца, учители, институции и граждани за участие в събитията с  надеждата да обединим усилията на всички отговорни и заинтересовани страни за предприемане на реални мерки срещу ранните бракове при деца в нашата община.

За допълнителна информация: 068/602 928 Център за обществена подкрепа- Ловеч