Проведе се информационна кампания и обучение по проект "Право на детство"

 

Сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" проведе информационни срещи и двудневно обучение на деца и родители от общинатав рамките на проект „Право на детство“. Информационните срещи се проведоха в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, СОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Александрово и ОУ "Васил Левски"- с. Малиново, Община Ловеч.

Участие в обучението взеха двадесет деца и родители от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, ОУ „Васил Левски“- с. Малиново, СОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч, както и деца от Центрове а настаняване от семеен тип- гр. Ловеч.

На 20.05.2016г. от 13,30ч.в залата на Домашен социален патронаж- гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, бл. Вароша, предстои провеждане на обществен форум, който ще събере на едно място всички отговорни и заинтересовани страни за осъществяване на ефективна превенция на ранните бракове сред деца. Форумът е отворен за всички граждани, които искат да вземат участие и да изразят мнение по темата.

За повече информация: тел: 068/ 602 928 Център за обществена подкрепа.

 

Дейностите са част от Кампания за "Превенция на ранните бракове", която е инициирана от група ромски деца, участници в проект "Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността"