Институции се срещнаха на форум за превенция на ранните бракове.

На 20.05.2016г. от 13,30ч.в залата на Домашен социален патронаж- гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, бл. Вароша, се проведе обществен форум по проект „Право на детство“.

На форума присъстваха представители на Община Ловеч, Регионална дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ловеч, Районна прокуратура- Ловеч, кметство с. Славяни, Комисия за защита от дискриминация, Дирекция „Бюро по труда“- Ловеч, СОУ „Панайот Пипков“, социални услуги от община Ловеч и граждани.

По време на форума се обсъдиха тенденциите в развитието на проблема с ранните бракове на територията на Община Ловеч, като се отчете тенденция към намаляване на случаите, в резултат на комплексни мерки от редица институции, както и методите за ефективно взаимодействие между институциите за извършване на ранна превенция занапред.

Проектът е част от кампания за „Превенция на ранните бракове" в Община Ловеч,която е инициирана от група ромски деца, участници в проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността" и проект на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Нов български университет, към които сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ се присъедини през месец април 2016г.