Кръгла маса за ролята на местната власт в социалната икономиката се състоя в Ловеч.

Сдружение „Граждански инициативи“- гр. Ловеч участва с презентация на Кръгла маса за ролята на местната власт в социалната икономиката, която се състоя в Ловеч на 4 юли 2016 г. 

Домакини на срещата бяха Икономическият и социален съвет /ИСС/ на България и община Ловеч в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика /МТСП/.

Кметът Корнелия Маринова сподели, че в най-голямата в областта община са представени  доста правно-организационни форми. Работят както юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества, които се доближават до схващането за социално предприятие, така и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Общата картина от осемте общини обаче е разнородна, като с най-много инициативи се отличават Ловеч и Троян, сподели Маринова.

Областният управител Ирина Митева  сподели разбирането за социалната икономика като „условия за труд, достоен поминък и независим икономически живот за всеки член на обществото, независимо от неговото физическо, интелектуално, възрастово, етническо и т.н. състояние и позиция.“

По време на срещата бяха представени успешни модели за социално предприемачество от Община Ловеч, сдружение „Знание“, сдружение „Закрила“, както и от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“.

Сред участниците на срещата бяха представители на ИСС и председателят му проф. д-р Лалко Дулевски,  Тотю Младенов- съветник на министър председателя по въпросите на труда и социалната политика и бивш министър на труда и социалната политика, Областният управител, Председателят на Общински съвет- Ловеч, представители на общините Ловеч, Тетевен, Троян, както и социални партньори и неправителствени организации.