Подобряване на ефективността и ефикасността на социалните услуги ЦОП, ЦСРИ и НЖ, управлявани от СГИ- гр. Ловеч

На 18.07.2019г. е подписан договор между сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" и Фонд "Социална закрила" за изпълнение и финансиране на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“.

Прочети още...

„Младежка банка“ стартира в Ловеч

На 01 юли 2016г. сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ подписа договор с фондация „Работилница за граждански инициативи“ за стартиране и финансиране на Младежка банка- гр. Ловеч.

Прочети още...

"Право на детство"

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ се присъедини към изпълнението на Кампанията „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ"

Прочети още...

Червен домат нов занаят!

Програма за трудотерапия и обучение в трудови умения към център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Ловеч. Основни цели: Провеждане на разнообразна по вид трудотерапия, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителя. Обучение на потребители на ЦСРИ в трудови умения за подкрепа на трудовата им реализация. Подготовка за преход към социално предприемачество за осигуряване заетост на лица с увреждания или със затруднения при трудовата си и социална интеграция.

Прочети още...

Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“

На 27.05.2015 г. сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ и фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, подписаха договор за изпълнение на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“.

Прочети още...