Проект "Магията на кадъра - Учи с документален филм!"

Сдружение за Граждански инициативи - Ловеч е партньор по проект Magic of the Frame - Teach with documentary film! (Магията на кадъра - Учи с документален филм!), финансиран от програма Еразъм+ с договор N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686. Проектът започна на 01.01.2022 г. Проектът има амбициозните цели да помогне на учителите в средните училища да намерят път към младите хора и да ги насочват в образователния процес по полезен, но и достъпен за младежите начин. Това се надяваме да постигнем, като създадем нов метод подчертаващ важността на социалните проблеми чрез използване на документалното кино като инструмент. Основната целева група на проекта са учители от средните училища, които желаят да се занимават със социални проблеми в клас и са готови да използват документални филми в образованието. Държави по проекта: България, Литва, Холандия, Унгария, Водещ партньор: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Унгария Партньори по проекта: Changes & Chances, Нидерландия Сдружение за Граждански инициативи - Ловеч, България CROMO Alapitvany, Унгария Kürt Alapítvány, Унгария Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", България Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Нидерландия VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Lithuania Youth Centre Babilonas, Литва Резултати от проекта: Проектът обхваща различни дейности, тясно свързани с постигането на следните резултати от проекта: ● Разработване на учебна програма ● Онлайн база данни ● Учебно видео за работа на терен ● Професионален визуален дневник на проекта ● Педагогически наръчник ● Разработване на кратки обучения ● Ръководство за обратна връзка на учениците ● Пособие/тетрадка за упражнения (добри практики от учители) В рамките на периода на изпълнение на проекта ще бъдат организирани 4 кратки обучения за учители извън партньорството, както и 4 класически събития за мултиплициране на резултатите и обмен на учители. В рамките на проекта ще бъде създаден уебсайт Magic of the Frame, както и Facebook страница, където ще се споделят всички дейности, както и резултатите от проекта. Бюджет на проекта: 356 488 евро

„Вход за граждани“ стартира в община Ловеч с обновяване на общинския сайт

Повече и по-достъпна информация относно COVID-19 и мерките за справянето с епидемичната обстановка вече има на интернет страницата на община Ловеч. Подобренията са резултат от съвместната работа на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи - Ловеч“ в рамките на инициативата „Вход за граждани“.

Целта на „Вход за граждани“ е да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност чрез въвеждане на нови инструменти за участие. Инициативата се реализира в 7 пилотни общини, като в Ловеч фокусът е по-различен: гражданското участие в условията на кризисната обстановка. Организациите предлагат цялостен пакет от мерки за координация и взаимодействие между местни власти и граждани конкретно по време на криза.

Прочети още...

“От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“

Ha 28.01.2020 сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ и фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, подписаха договор за изпълнение на проект “От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“, финансиран по схема за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ по ФМ на ЕИП 2012-2021.

Общата стойност на проекта е 9999.00 евро с продължителност от 8 месеца и предвижда да обхване 240 ученици.

Партньори по проекта са ОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч, ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий"- с. Александрово и Професионална гимназия по икономика туризъм и услуги- гр. Ловеч.

Прочети още...

Подобряване на ефективността и ефикасността на социалните услуги ЦОП, ЦСРИ и НЖ, управлявани от СГИ- гр. Ловеч

На 18.07.2019г. е подписан договор между сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" и Фонд "Социална закрила" за изпълнение и финансиране на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“.

Прочети още...

„Младежка банка“ стартира в Ловеч

На 01 юли 2016г. сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ подписа договор с фондация „Работилница за граждански инициативи“ за стартиране и финансиране на Младежка банка- гр. Ловеч.

Прочети още...