„Вход за граждани“ стартира в община Ловеч с обновяване на общинския сайт

Повече и по-достъпна информация относно COVID-19 и мерките за справянето с епидемичната обстановка вече има на интернет страницата на община Ловеч. Подобренията са резултат от съвместната работа на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи - Ловеч“ в рамките на инициативата „Вход за граждани“.

Целта на „Вход за граждани“ е да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност чрез въвеждане на нови инструменти за участие. Инициативата се реализира в 7 пилотни общини, като в Ловеч фокусът е по-различен: гражданското участие в условията на кризисната обстановка. Организациите предлагат цялостен пакет от мерки за координация и взаимодействие между местни власти и граждани конкретно по време на криза.

Прочети още...

“От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“

Ha 28.01.2020 сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ и фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, подписаха договор за изпълнение на проект “От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“, финансиран по схема за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ по ФМ на ЕИП 2012-2021.

Общата стойност на проекта е 9999.00 евро с продължителност от 8 месеца и предвижда да обхване 240 ученици.

Партньори по проекта са ОУ „Панайот Пипков“- гр. Ловеч, ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий"- с. Александрово и Професионална гимназия по икономика туризъм и услуги- гр. Ловеч.

Прочети още...

Подобряване на ефективността и ефикасността на социалните услуги ЦОП, ЦСРИ и НЖ, управлявани от СГИ- гр. Ловеч

На 18.07.2019г. е подписан договор между сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" и Фонд "Социална закрила" за изпълнение и финансиране на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на предоставяне на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“- Ловеч, чрез осигуряване на съвременно и актуално на потребностите обзавеждане и оборудване“.

Прочети още...

„Младежка банка“ стартира в Ловеч

На 01 юли 2016г. сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ подписа договор с фондация „Работилница за граждански инициативи“ за стартиране и финансиране на Младежка банка- гр. Ловеч.

Прочети още...

"Право на детство"

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ се присъедини към изпълнението на Кампанията „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ"

Прочети още...