Партньорства

Община Ловеч
Възложител по договор за управление на социални услуги
http://www.lovech.bg/
Фондация “Де Пасарел- България”
партньор по проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
http://www.depasarel.bg/
Национален алианс за социална отговорност - партньорска организация http://www.naso.bg/
Фондация “Живо село” - партньорска организация http://www.zhivoselo.org/
Фондация “Форум” - партньорска организация http://www.forum-bg.org/Донори

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. http://www.ngogrants.bg/